Elastic Cloud

Elastic Cloud Instance

Skomponuj zasoby instancji serwerowej w naszej chmurze obliczeniowej.
- Gwarantowane zasoby,
- Panel vDC do zarządzania usługą,
- Gwarancja dostępności (Pełen standard HA),
- Polskie lokalizacje (Gdańsk, Warszawa, Katowice),
- Możliwość elastycznego skalowania zasobów,
- Stały model rozliczeniowy bez niespodzianek,
- Możliwość dokupienia usługi wsparcia,
- Instalacje z własnego ISO