Usługi i Wsparcie

Cykliczna usługa Administracji Serwerem z SLA - 1h


Stałe wsparcie dla serwera Linux lub Windows (rozliczane miesięcznie)


Usługa jednorazowego wsparcia na żądanie w wymiarze 1h


SLA na awarię 120 minut


Niewykorzystany czas usługi w ciągu 30 dni od zakupu przepada.

Cykliczna usługa Administracji Serwerem - 1h


Stałe wsparcie dla serwera Linux lub Windows (rozliczane miesięcznie)


Usługa jednorazowego wsparcia na żądanie w wymiarze 1h


Brak SLA na awarię


Niewykorzystany czas usługi w ciągu 30 dni od zakupu przepada.

Jednorazowa usługa Administracji Serwerem - 1h


Jednorazowe wsparcie dla serwera Linux lub Windows


Usługa jednorazowego wsparcia na żądanie w wymiarze 1h


Brak SLA na awarię


Niewykorzystany czas usługi w ciągu 30 dni od zakupu przepada.

Backup as a Service [1TB]

Usługa backupu danych zakłada cykliczną realizację kopii zawartości środowisk serwerowego Klienta na powierzchni dyskowej Wykonawcy.


Usługa zawiera w sobie wydzieloną powierzchnie do realizacji backupu danych oraz obsługę świadczoną przez Wykonawcę.


Usługa zawiera możliwość realizacji kopii danych z środowiska/środowisk Zamawiającego.