Jak zainstalować Joomla z LAMP na Ubuntu 20.04

 Jak zainstalować Joomla z LAMP na Ubuntu 20.04

Co to jest Joomla?

Joomla to darmowy (open-source) system zarządzania treścią ( CMS - Content Management System). Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik nie musi posiadać umiejętności programowania aby dokonywać w łatwy sposób zmian na stronie, a treści są dynamiczne i można je zmieniać w dowolnym momencie. Wszystkie funkcje typu tworzenie, edycja i publikowanie można kontrolować za pomocą jednego interfejsu - Panelu administratora.

 

Najważniejsze funkcje to:

- Całkowicie darmowe rozwiązanie

- Łatwa instalacja

- Jest wielozadaniowa, idealnie nadaje się dla blogerów,   portali, katalogów produktów, sklepów internetowych, portfolio, systemów rezerwacji czy też serwisów informacyjnych i biurowych.

- Rozbudowane zarządzanie treścią

- Rozbudowane zarządzanie użytkownikami

- Obsługa wielu języków

- Formularze kontaktowe

- Edytory tekstowe takie jak JCE umożliwiają formatowanie tekstu jednym kliknięciem

- Wsparcie społeczności Joomla


Krok 1.

Po pierwsze, zanim zaczniesz instalować jakikolwiek pakiet na serwerze Ubuntu, zawsze zalecamy upewnienie się, że wszystkie pakiety systemowe są zaktualizowane.

$ sudo apt update

$ sudo apt upgrade

Krok 2.

Pobierz Joomla z jej oficjalnej strony internetowej za pomocą następującego polecenia:

$ wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-18/Joomla_3-9-18-Stable-Full_Package.zip

 

Krok 3.

Po zakończeniu pobierania rozpakuj pobrany plik do katalogu głównego serwera Apache za pomocą następującego polecenia:

$ unzip Joomla_3-9-18-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/html/joomla

 

Krok 4.

Zmień właściciela katalogu joomla na www-data za pomocą następującego polecenia:

$ chown -R www-data:www-data /var/www/html/joomla

Po zakończeniu możesz przejść do następnego kroku.

 

Krok 5.

Utwórz nowy plik konfiguracji wirtualnego hosta Apache,

który będzie obsługiwał Joomla.

$ nano /etc/apache2/sites-available/joomla.conf

Dodaj następującą zawartość:

<VirtualHost *:80>

  ServerName joomla.tutorial.zdalnyadmin.com.pl

  DirectoryIndex index.html index.php

  DocumentRoot /var/www/html/joomla

 

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla-error.log

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/joomla-access.log combined

 

  <Directory /var/www/html/joomla>

      Options FollowSymLinks

      AllowOverride All

      Require all granted

  </Directory>

 

</VirtualHost>

Zapisz i zamknij plik, a następnie włącz wirtualny host Apache i uruchom ponownie usługę Apache za pomocą następującego polecenia:

$ a2ensite joomla

$ systemctl restart apache2 

 

Krok 6.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres który nadałeś w poprzednim kroku. Nastąpi przekierowanie do internetowego kreatora instalacji Joomla:

Podaj nazwę witryny, adres e-mail administratora, hasło i kliknij przycisk Dalej. Powinieneś zobaczyć kreatora konfiguracji bazy danych:

 

Podaj nazwę bazy danych Joomla, nazwę użytkownika bazy danych, hasło i kliknij przycisk Dalej . Powinieneś zobaczyć stronę finalizacji Joomla:

 

Wybierz żądaną opcję i kliknij przycisk Instaluj. Powinieneś zobaczyć następującą stronę:

 

Teraz usuń katalog installation i wejdź w zaplecze. Powinieneś zobaczyć stronę logowania.


 

Wpisz twój login oraz hasło które nadałeś oraz kliknij w przycisk Log in. Powinieneś zobaczyć następującą stronę:


Możesz również uzyskać dostęp do swojej wirtyny Joomla, odwiedzając adres URL który nadałeś w kroku 5. Powinieneś zobaczyć swoją Stronę Joomla

Gratulacje!
Pomyślnie zainstalowałeś Joomla na Ubuntu 20.04.

 

 

Baza Wiedzy