Jak zainstalować Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP stack) na Ubuntu 20.04

Wprowadzenie

Stos oprogramowania LEMP to grupa oprogramowania, która może służyć do obsługi dynamicznych stron internetowych i aplikacji internetowych napisanych w języku PHP. Jest to akronim opisujący system operacyjny Linux z serwerem WWW Nginx (wymawiane jak „Engine-X”). Dane zaplecza są przechowywane w bazie danych MySQL, a przetwarzanie dynamiczne jest obsługiwane przez PHP. Ten przewodnik pokazuje, jak zainstalować stos LEMP na serwerze Ubuntu 20.04. System operacyjny Ubuntu spełnia pierwszy wymóg.

 

Krok 1 – Instalacja serwera sieciowego Nginx

Aby wyświetlać strony internetowe odwiedzającym naszą witrynę, zamierzamy zastosować Nginx, serwer WWW o wysokiej wydajności. Aby pobrać to oprogramowanie, użyjemy menedżera pakietów apt. Ponieważ po raz pierwszy używamy apt w tej sesji, zacznij od zaktualizowania indeksu pakietów serwera. Następnie możesz użyć apt install, aby zainstalować Nginx:

$ sudo apt update && sudo apt install nginx

Krok 2 – Instalacja bazy danych MySQL

Teraz, gdy masz już uruchomiony serwer WWW, musisz zainstalować system bazy danych, aby móc przechowywać i zarządzać danymi w witrynie.

MySQL to popularny system zarządzania bazami danych używany w środowiskach PHP.

$ sudo apt install mysql-server

 

Krok 3 – Uruchomienie skryptu bezpieczeństwa MySQL

Zaleca się uruchomienie skryptu,który jest wstępnie zainstalowany wraz z MySQL. Ten skrypt usunie niektóre niezabezpieczone ustawienia domyślne i zablokuje dostęp do systemu bazy danych. Uruchom interaktywny skrypt, wpisując polecenie:

$ mysql_secure_installation

 

Krok 4 – Instalacja PHP

Masz zainstalowany Nginx do obsługi treści i MySQL do przechowywania danych i zarządzania nimi. Teraz możesz zainstalować PHP, aby przetwarzać kod i generować dynamiczną zawartość dla serwera WWW.

Podczas gdy Apache osadza interpreter PHP w każdym żądaniu, Nginx wymaga zewnętrznego programu do obsługi przetwarzania PHP i działania jako pomost między samym interpretatorem PHP a serwerem sieciowym. Pozwala to na lepszą ogólną wydajność w większości witryn opartych na języku PHP, ale wymaga dodatkowej konfiguracji.

Musisz zainstalować php-fpm, co oznacza „menedżer procesów PHP fastCGI”, i powiedzieć Nginx, aby przekazywał żądania PHP do tego oprogramowania w celu przetworzenia. Dodatkowo będziesz potrzebować php-mysql, modułu PHP, który umożliwia PHP komunikację z bazami danych opartymi na MySQL.

$ sudo apt install php-fpm php-mysql

Krok 5 – Testowanie Nginx oraz PHP

Kiedy zainstalowaliśmy stos technologiczny LEMP możemy przejść do przetestowania naszych komponentów. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Ja pokaże dwie możliwości dla Nginx oraz dwie dla PHP. Zacznijmy od Nginx.

Pierwszy sposób to wejście na wygenerowaną stronę domyślną Nginx. Aby to zrobić wpisz w przeglądarce adres IP twojego serwera.

Drugim sposobem dla Nginx jest komenda:

$ sudo systemctl status nginx

Przejdźmy teraz do PHP.

Pierwszym sposobem jest wygenerowanie strony info.php.

Robimy to komendą:

$  sudo sh -c "echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/info.php" 

 

 

Baza Wiedzy